De zeven w(ay)'s van water

  • beweging
  • deining
  • kracht
  • mens-zijn
  • rust
  • reiniging
  • stroming

Allemaal way's - wegen en manieren - van water.
Water beweegt.
Je kunt deinen op de golven van het water.
Je kunt omver geworpen worden door de kracht van een golf.
Als mens besta je voor 70 % uit water.
In en aan het water ervaren veel mensen rust.
Water reinigt.
Water stroomt.

Zonder water kunnen we niet bestaan.

Veel stromen in je lichaam worden door water gedragen.
Vanzelf, daar hoef je niets voor te doen.
Wanneer je gaat voelen, gaat het nog meer stromen.
Aanraking brengt stroming op gang, van energie, van emoties, van bloed en lymfe, van afvalstoffen.
Tot slot - al in de zesde eeuw voor Christus schreef de Griekse filosoof Heraclitus: "Men kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen, want steeds zal er ander water stromen"

Mensen raken niet van streek door de gebeurtenissen, maar door de manier waarop ze tegen die gebeurtenissen aankijken

© 2017 De Aanraking | Alle rechten voorbehouden. Apenijnen 67, 3524 DM Lunetten, Utrecht